ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

CLLD LEADER Αγροτικησ αναπτυξησ
μεσαρασ

ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ) CLLD LEADER Μεσαράς είναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

 Περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων με βασικούς στόχους τη διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τόμέα και τέλος τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού.

Η βασική θεματική κατεύθυνση του ΤΑΠΤΚ Μεσαράς είναι η «Διαφοροποίηση και Ενδυνάμωση της Τοπικής Οικονομίας», ενώ η δεύτερη και η τρίτη κατευθύνσεις είναι συμπληρωματικές θεματικές και αφορούν στη «Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας της Αλυσίδας Αξίας του Αγροδιατροφικού Τομέα» και στην «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Ποιότητας Ζωής του Τοπικού Πληθυσμού», αντίστοιχα.  

Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7.005.245,51€ εκ των οποίων Δημοσία Δαπάνη είναι 5.000.000,00€ και 2.005.245,51€ ίδια συμμετοχή.

ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ;

δημοσ

δημοτικη ενοτητα

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

δημοσ

Γόρτυνας

δημοτικη
Ενοτητα

Γόρτυνας

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

Τοπική Κοινότητα Αγίου Κυρίλλου

Τοπική Κοινότητα Απεσωκαρίου

Τοπική Κοινότητα Βασιλικής

Τοπική Κοινότητα Μιαμούς

δημοσ

Φαιστού

δημοτικη
ενοτητα

Τυμπακίου

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

Δημοτική Κοινότητα Τυμπακίου

Τοπική Κοινότητα Καμηλαρίου

Τοπική Κοινότητα Κλήματος

Τοπική Κοινότητα Λαγολίου

Τοπική Κοινότητα Μαγαρικαρίου

Τοπική Κοινότητα Πιτσιδίων

δημοσ

Φαιστού

δημοτικη
ενοτητα

Μοιρών

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

Τοπική Κοινότητα Αληθινής

Τοπική Κοινότητα Αντισκαρίου

Τοπική Κοινότητα Πηγαϊδακίων

Τοπική Κοινότητα Πόμπιας

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ;

Επιχειρήσεις

• Επιχειρήσεις μεταποίησης  – τυποποίησης

• Εναλλακτικός τουρισμός

• Καταλύματα/ Εστίαση

• Βιοτεχνίες

• Εμπόριο/ Υπηρεσίες

• Eπιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον τομέα των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ)

Δημόσιες παρεμβάσεις

• Κοινωνικές υποδομές και υποδομές αναψυχής  

• Αναπλάσεις οικισμών

• Έργα οδοποιίας

• Προστασία περιβάλλοντος

• Πολιτιστικές και αθλητικές Εκδηλώσεις

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Ιδιώτες

Η 1η προκύρηξη ιδιωτικών έργων αφορούσε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου :

• Πολύ μικρές επιχειρήσεις

• Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις 

• Μεγάλες επιχειρήσεις 

Δημόσιοι & μη κερδοσκοπικοί φορείς

Η 1η προκύρηξη δημοσίων έργων αφορούσε:

• ΟΤΑ

• Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

• Σωματεία, ΑΜΚΕ και Φορείς εκτός δημοσίου τομέα 

• Συλλόγους – Ενώσεις & Οργανισμούς

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (http://www.ependyseis.gr)

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ

Εκδόσεις

Φυλλάδια προγράμματος

Υλικό
δημοσιότητας

Προωθητικά Μπάνερ

Νέα
Προγράμματος

No posts found!

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ