Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς​​

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΡΧΑΝΕΣ

15/12/2022
Ώρα 18:00 – Παλιά Ηλεκτρική

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ