Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς​​

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ

19/12/2022
Ώρα 18:30 – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ