Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς​​

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΖΑΡΟΣ

22/12/2022 
Ώρα 18:00 – Πνευματικό Κέντρο Ζαρού

SHARE WITH

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Χ

Χ