ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

LOCAL TOUR - Επίσκεψη Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών με θέμα "ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ, ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ & ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ"

Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας “LOCAL TOUR”.

                                                                    Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ καλεί ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ή εργαζόμενους στον τουρισμό, παραγωγούς τοπικών προϊόντων, τυποποιητές, οικοτέχνες, να συμμετέχουν υποβάλλοντας αίτηση στην Επίσκεψη Ανταλλαγής Καλών Πρακτικών που θα πραγματοποιηθεί στη Χίο κατά το διήμερο 30-31 Μαΐου 2024 με θέμα: «ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ, ΑΡΩΜΑ ΜΑΣΤΙΧΑΣ & ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ».

Πρόκειται για μια δράση δικτύωσης του διακρατικού σχεδίου συνεργασίας «LOCAL TOUR», που υλοποιείται στο πλαίσιο του Υπομέτρου 19.3 CLLD/LEADER, του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Το σχήμα συνεργασίας Local Tour αφορά στη διακρατική συνεργασία μεταξύ 22 Ομάδων Τοπικής Δράσης από δύο χώρες (Ελλάδα και Κύπρο) με βασική επιδίωξη τη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα των περιοχών παρέμβασης με τον τουρισμό και τον πολιτισμό, προωθώντας παράλληλα δράσεις προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής στις εμπλεκόμενες περιοχές. Βασικός στόχος είναι η ανάδειξη του «τίμιου» και ποιοτικού προϊόντος, με το οποίο θα συνδέεται η κάθε περιοχή, ως τουριστικός και γαστρονομικός προορισμός.

Στόχος της δράσης είναι οι συμμετέχοντες από τις 22 περιοχές να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να παρουσιάσουν τις πρακτικές που ακολουθούν και να ενημερωθούν για πρακτικές που εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλες περιοχές και αφορούν στη σύνδεση της τοπικής γαστρονομίας και των τοπικών παραγόμενων προϊόντων (γεωργικών, κτηνοτροφικών, αλιευτικών κτλ.) με την τοπική βιοτεχνία, κυρίως πρώτης μεταποίησης, τον τοπικό πολιτισμό, τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, τις τουριστικές δραστηριότητες και τον τοπικό σχεδιασμό, με σκοπό τη δημιουργία μίας συνεχώς ανατροφοδοτούμενης αναπτυξιακής διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση μέσω google forms και να την έως τις  17/05/2024.

Στο πλαίσιο προετοιμασίας της επίσκεψης, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συνάντηση με τους συμμετέχοντες, στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου (Ν.Παχάκη 2, Επάνω Αρχάνες Ηρακλείου) όπου θα παρουσιαστούν αναλυτικά, τόσο πρόγραμμα δράσεων όσο και οι τεχνικές λεπτομέρειες της διήμερης επίσκεψης. Η ακριβής ημερομηνία και ώρα της συνάντησης θα ανακοινωθεί σε δεύτερο χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 με 15:00, στο τηλέφωνο: 2810 753332 και  στο e-mail: gpelagia@anher.gr .

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ