ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές

Η ανάγκη σχεδιασμού ενός μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές υπογραμμίστηκε στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του Προέδρου von der Leyen και στις επιστολές αποστολής προς τον Αντιπρόεδρο Šuica, τον Επίτροπο Wojciechowski και τον Επίτροπο Ferreira.

Το άρθρο 174 της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί την ΕΕ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις αγροτικές περιοχές, μεταξύ άλλων, κατά την προώθηση της συνολικής αρμονικής ανάπτυξής της, την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της και τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων περιοχών.

Η Επιτροπή διεξήγαγε δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές από τις 7 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2020. Πάνω από το 50% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η υποδομή είναι η πιο επιτακτική ανάγκη για τις αγροτικές περιοχές. Περίπου το 43% των ερωτηθέντων ανέφερε επίσης την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και ανέσεις, όπως νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς και τράπεζες και ταχυδρομεία, ως επείγουσα ανάγκη για τα επόμενα 20 χρόνια. Οι ερωτηθέντες θεώρησαν ότι η ελκυστικότητα των αγροτικών περιοχών θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα ψηφιακής συνδεσιμότητας (93%), βασικών υπηρεσιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών (94%) και από τη βελτίωση του κλίματος και των περιβαλλοντικών επιδόσεων της γεωργίας (92%).

Μια έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2021 αξιολόγησε τις προτεραιότητες για ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές. Η έρευνα διαπίστωσε ότι: το 79% των ερωτηθέντων υποστήριξε ότι η ΕΕ λαμβάνει υπόψη τις αγροτικές περιοχές στις αποφάσεις για τις δημόσιες δαπάνες. Το 65% των ερωτηθέντων θεώρησε ότι οι τοπικές περιοχές ή επαρχίες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποφασίσουν πώς δαπανώνται οι αγροτικές επενδύσεις της ΕΕ. και το 44% ανέφερε τις μεταφορικές υποδομές και τις συνδέσεις ως βασικές ανάγκες στην αγροτική Ευρώπη.

Το Rural Vision Week τον Μάρτιο του 2021, και η επακόλουθη Έκθεση Rural Voices, παρείχαν περαιτέρω εισροές στη διαδικασία ανάπτυξης ενός Μακροπρόθεσμου Οράματος για τις Αγροτικές Περιοχές.

Για το πλήρες άρθρο ανατρέξτε εδώ και για το Portal εδώ

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ