ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Σενάρια
για τις Ευρωπαϊκές
Αγροτικές περιοχές
2040

Ένα σύνολο τεσσάρων σεναρίων για το Μακροπρόθεσμο Αγροτικό Όραμα αναπτύχθηκε σε μια συμμετοχική διαδικασία με τη θεματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Αγροτική Ανάπτυξη (ENRD), μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020. 

Τα σενάρια περιγράφουν πιθανά εναλλακτικά μέλλοντα για τις αγροτικές περιοχές στην ΕΕ, που κυμαίνονται από έντονη ερήμωση και εξειδίκευση των χρήσεων γης σε διαφοροποιημένες και επεκτεινόμενες αγροτικές περιοχές. 

Η έκδοση αυτή συμβάλλει στις συζητήσεις και στην ανάπτυξη του μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021.

Για τη δημοσίευση του άρθρου και την έκδοση πατήστε εδώ

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ