Ορέα Κρήτη
Χάρτες ΑΝΛΑΣ

Η διαδρομή ξεκινά από το οροπέδιο Ζίρου - Χαντρά, σε ένα τοπίο αναλλοίωτο, αρχέγονο, γεμάτο αμπέλια και ελιές, με έντονο αγροτοκτηνοτροφικό χαρακτήρα.

Χ

Χ