Ορέα Κρήτη
Χάρτες ΟΑΚ

Ένα από τα μικρότερα χωριά των Σφακίων, χτισμένο στην καρδιά του δάσους, ο Άγιος Ιωάννης, είναι η αφετηρία της διαδρομής.

Χ

Χ