Ορέα Κρήτη
Χάρτες ΑΚΟΜΜ

Ο Ζαρός είναι ένα από τα σημαντικότερα χωριά της νότιας ρίζας του Ψηλορείτη.

Ο Κρουσώνας είναι ένα μεγάλο χωριό, χτισμένο στους ανατολικούς πρόποδες του Ψηλορείτη σε υψόμετρο 460 μέτρων.

Χ

Χ