ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

RESETTING

Επαναπροσδιορίζοντας τα Ευρωπαϊκά έξυπνα και βιώσιμα τουριστικά μοντέλα μέσω ψηφιακών και καινοτόμων τεχνολογιών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
1.333.329,00€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝ.Η.
197.458,00€

Relaunching European smart and sustainable tourism models
through digitalization and innovative technologies

Σκοπός του έργου είναι η επανεκκίνηση ευρωπαϊκών μοντέλων έξυπνου και βιώσιμου τουρισμού μέσω ψηφιοποίησης και καινοτόμων τεχνολογιών

ΣΤΟΧΟΣ

Η διευκόλυνση της μετάβασης προς πιο ανθεκτικά, κυκλικά και βιώσιμα λειτουργικά μοντέλα ευρωπαϊκών τουριστικών επιχειρήσεων μέσω της δοκιμής και της ενσωμάτωσης καινοτόμων και ψηφιακά καθοδηγούμενων λύσεων που μειώνουν τα περιττά βάρη, ενισχύουν την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας, συμβάλλουν στην απαλλαγή από τον άνθρακα στον τουριστικού τομέα και στην οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για τις ΜΜΕ και τους κατοίκους των περιοχών.

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1/2022 – 06/2024

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

30 ΜΗΝΕΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΟΣ

Τεχνολογικό Κέντρο της Καταλονίας (EURECAT)

ΕΤΑΙΡΟΙ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. Ο.Τ.Α. (HDA), Πανεπιστήμιο Λισαβώνας (Πορτογαλία, ISCTE), Ένωση τουριστικών πρακτορείων Αλβανίας (AT), Δήμος San Benedetto (Ιταλία, COMSBT), Cluster τεχνολογικών εταιρειών της Καταλονίας (Ισπανία, CLUSTER TIC SUD), Τουριστικό Επιμελητήριο της Πορτογαλίας (APECATE) και Ομοσπονδία τουριστικών επιχειρήσεων (Ισπανία, FEHT).

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ
ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Η επανεκκίνηση ευρωπαϊκών μοντέλων έξυπνου και αειφόρου τουρισμού μέσω ψηφιοποίησης και καινοτόμων τεχνολογιών (RESETTING) στοχεύει στη διευκόλυνση της μετάβασης προς πιο ανθεκτικά, κυκλικά και βιώσιμα λειτουργικά μοντέλα των ευρωπαϊκών τουριστικών επιχειρήσεων μέσω της δοκιμής και της ενσωμάτωσης καινοτόμων και ψηφιακών λύσεων που μειώνουν τα περιττά βάρη, ενισχύουν την ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας, συμβάλλουν στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές του τουριστικού τομέα και στην οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς για τις ΜΜΕ και τους κατοίκους. Με το σχεδιασμό, την προσέγγιση και τη δομή της, η πρόταση αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που προσδιορίζονται από τις προκλήσεις του προγράμματος εργασίας COSME ως εξής:

• Στοχεύοντας μια κοινότητα τουριστικών ΜΜΕ από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές ιδιαιτερότητες και επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης, το έργο διευκολύνει τη διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία που σχηματίζει ένα πραγματικά διευρωπαϊκό δίκτυο που συμμετέχει στη συνδημιουργία και καινοτομία που ξεπερνά τις διαφορές και ενώνει τους επιχειρηματίες γύρω από τους κοινούς στόχους της επαναφοράς του τουρισμού με πιο βιώσιμους, με γνώμονα την καινοτομία και έξυπνους τρόπους.

• Με τη δημιουργία ιδεών, τη συνδημιουργία, την πιλοτική εφαρμογή και τη βελτιστοποίηση εξελιγμένων τεχνολογικών και καινοτόμων λύσεων, το έργο συμβάλλει στην υπέρβαση της πρόκλησης των ΜΜΕ της έλλειψης πόρων και ικανότητας να ενημερώνονται για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και να εισάγουν συνεχώς καινοτόμες λύσεις. Το έργο θα διευκολύνει την ταχεία ενίσχυση των απαραίτητων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΜΜΕ για να ενισχύσουν τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών με τρόπους που είναι πιθανόν για νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα ριζώσουν σε όλη την Ευρώπη.

• Με τη συμμετοχή ΜΜΕ από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στη συνδημιουργία και τη δοκιμή νέων λύσεων, το έργο θα προωθήσει καινοτόμες λύσεις που πραγματικά λειτουργούν και είναι εφαρμόσιμες στις πιο πρόσφατες πραγματικότητες διαχείρισης του τουρισμού στις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες. Η συμμετοχή μη επιχειρηματικών και δημόσιων ενώσεων θα οδηγήσει επίσης σε φυσική διευκόλυνση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων. Δεδομένης της φύσης της κοινοπραξίας και της συμμετοχής ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, η διαδικασία του έργου θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων γνώσης και των επιχειρήσεων με τρόπους που τονώνουν την καινοτομία που βασίζεται στη γνώση της ταξιδιωτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη.
ΕΙΔΙΚΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ

• Στοχεύοντας μια κοινότητα τουριστικών ΜΜΕ από έξι διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες με διαφορετικές κοινωνικοοικονομικές ιδιαιτερότητες και επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης, το έργο διευκολύνει τη διακρατική και διασυνοριακή συνεργασία που σχηματίζει ένα πραγματικά διευρωπαϊκό δίκτυο που συμμετέχει στη συνδημιουργία και καινοτομία που ξεπερνά τις διαφορές και ενώνει τους επιχειρηματίες γύρω από τους κοινούς στόχους της επαναφοράς του τουρισμού με πιο βιώσιμους, με γνώμονα την καινοτομία και έξυπνους τρόπους.

• Με τη δημιουργία ιδεών, τη συνδημιουργία, την πιλοτική εφαρμογή και τη βελτιστοποίηση εξελιγμένων τεχνολογικών και καινοτόμων λύσεων, το έργο συμβάλλει στην υπέρβαση της πρόκλησης των ΜΜΕ της έλλειψης πόρων και ικανότητας να ενημερώνονται για την ανάπτυξη της τεχνολογίας και να εισάγουν συνεχώς καινοτόμες λύσεις. Το έργο θα διευκολύνει την ταχεία ενίσχυση των απαραίτητων ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΜΜΕ για να ενισχύσουν τη χρήση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών με τρόπους που είναι πιθανόν για νέα επιχειρηματικά μοντέλα που θα ριζώσουν σε όλη την Ευρώπη.

• Με τη συμμετοχή ΜΜΕ από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες στη συνδημιουργία και τη δοκιμή νέων λύσεων, το έργο θα προωθήσει καινοτόμες λύσεις που πραγματικά λειτουργούν και είναι εφαρμόσιμες στις πιο πρόσφατες πραγματικότητες διαχείρισης του τουρισμού στις οποίες λειτουργούν οι εταιρείες. Η συμμετοχή μη επιχειρηματικών και δημόσιων ενώσεων θα οδηγήσει επίσης σε φυσική διευκόλυνση του διαλόγου και της συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων. Δεδομένης της φύσης της κοινοπραξίας και της συμμετοχής ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων, η διαδικασία του έργου θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των ιδρυμάτων γνώσης και των επιχειρήσεων με τρόπους που τονώνουν την καινοτομία που βασίζεται στη γνώση της ταξιδιωτικής βιομηχανίας στην Ευρώπη.
ΟΜΑΔΑ
ΣΤΟΧΟΣ

Δεδομένης της εστίασης και των στόχων αυτού του έργου, θα στοχεύσει πολλές ομάδες με στόχο να έχει σταδιακό αντίκτυπο σε αυτές. Η πρώτη ομάδα που θα στοχεύσει στις συγκεκριμένες δραστηριότητες που προβλέπονται στο έργο θα είναι οι ΜΜΕ, οι οποίες θα επιλεγούν για υποστήριξη από το έργο. Θα συμμετέχουν ενεργά στην υλοποίηση του έργου και θα συμμετέχουν σε συγκεκριμένες δραστηριότητες. Θα επηρεαστούν πιο άμεσα από τα αποτελέσματα του έργου.

Λόγω της οικοσυστημικής φύσης του τουρισμού, η καινοτομία και οι ενισχυμένες τεχνολογικές ικανότητες και δεξιότητες των άμεσα εμπλεκόμενων ΜΜΕ θα έχουν αντίκτυπο στο έργο και τη λειτουργία των δικτύων συνεργατών τους. Έτσι, οι καινοτόμες λύσεις, οι νέες συνεργασίες και τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα που καταλύονται από το έργο θα έχουν επιπτώσεις σε μια ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα που βρίσκεται στα επιχειρηματικά δίκτυα των στοχευόμενων ΜΜΕ.

Η ενεργός και αποτελεσματική επικοινωνία του έργου θα διασφαλίσει ότι τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα του έργου θα γνωστοποιηθούν ευρέως στην ευρωπαϊκή τουριστική κοινότητα. Αυτό θα διασφαλίσει ότι τα μέλη της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας θα γνωρίζουν τις νέες λύσεις και τις εξελίξεις και θα μπορούν να γιορτάσουν την εφαρμογή αυτών των καινοτομιών. Η επιτυχής δοκιμή και πιλοτική εφαρμογή των νέων λύσεων θα σημαίνει επίσης ότι οι ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη θα επωφεληθούν από τη διαθεσιμότητα καινοτομιών που μπορούν να υιοθετήσουν.

Ένα σημαντικό κοινό-στόχος του έργου είναι μη βιομηχανικοί εταίροι, όπως οι δημόσιες αρχές και οι μη κυβερνητικές ενώσεις. Ενημερώνοντάς τους για το έργο και εμπλέκοντας ορισμένους από αυτούς στη διαδικασία εργασίας, το έργο θα τους επιτρέψει να επωφεληθούν από τις καινοτομίες, τις λύσεις και τις γνώσεις του έργου.

Οι γνώσεις και οι ερευνητικές οντότητες θα ωφεληθούν επίσης καθώς οι νέες ερευνητικές γνώσεις και γνώσεις που δημιουργούνται θα μοιράζονται επίσης μέσω ακαδημαϊκών δικτύων. Η εμπειρία της συνεργασίας μεταξύ της βιομηχανίας και του ακαδημαϊκού κόσμου για την προώθηση της καινοτομίας και της ψηφιοποίησης μπορεί να χρησιμεύσει ως έμπνευση για μελλοντικά μοντέλα τέτοιων συνεργασιών.

Επιπλέον, εάν το έργο RESETTING αναλυθεί από ένα μάλλον περιεκτικό και έμφυλο πρίσμα, η κοινοπραξία πιστεύει επίσης ότι οι ενέργειες που αναλαμβάνονται θα έχουν επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην προώθηση της οικονομικής χειραφέτησης των γυναικών και στην ενθάρρυνση πρωτοβουλιών που βοηθούν τις γυναίκες να οικοδομήσουν εμπιστοσύνη και να ενισχύσουν τις αξιοσημείωτες δεξιότητες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι έμμεσα το έργο θα επηρεάσει επίσης την ομάδα-στόχο των ταξιδιωτών. Οι ταξιδιώτες ως πελάτες των ΜΜΕ που θα συμμετάσχουν στο έργο θα επωφεληθούν από καινοτόμες, εξυπνότερες και πιο βιώσιμες υπηρεσίες που θα προσφέρουν καλύτερες εμπειρίες και θα έχουν επίσης μεγαλύτερη επίγνωση του αποτυπώματός τους. Εάν ως αποτέλεσμα του έργου, περισσότερες ΜΜΕ σε όλη την Ευρώπη παραλάβουν και υιοθετήσουν τις καινοτομίες που αναπτύχθηκαν από το έργο, αυτό θα έχει σωρευτικό θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα της ταξιδιωτικής εμπειρίας του ευρύτερου τουριστικού κοινού.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ
ΕΡΓΟΥ

Η συνολική ιδέα του έργου είναι να υιοθετήσει μια προσέγγιση βασισμένη στη γνώση, διεπιστημονική και βασισμένη στην πραγματικότητα για την επίτευξη των καθορισμένων στόχων. Αυτό θα εξασφαλιστεί με τη συμμετοχή έμπειρων ερευνητών και επαγγελματιών που είναι μέλη της ομάδας της κοινοπραξίας. Τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά μέλη της ομάδας θα εξασφαλίσουν μια προσέγγιση βασισμένη στη γνώση για τον εντοπισμό και την ανάπτυξη των λύσεων του έργου και ότι θα ευθυγραμμιστούν με την πιο πρόσφατη σκέψη. Η ποικιλομορφία των επαγγελματικών υποβάθρων στην ομάδα θα διασφαλίσει ότι θα ληφθούν υπόψη διαφορετικές οπτικές γωνίες και ότι θα ληφθούν υπόψη σκέψεις από διαφορετικούς τομείς. Η προγραμματισμένη συνεργασία μεταξύ της ομάδας της κοινοπραξίας και των εμπλεκόμενων ΜΜΕ θα διασφαλίσει ότι οι λύσεις αντιμετωπίζουν τις πραγματικές προκλήσεις της τουριστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη, δεδομένου του τρέχοντος πλαισίου και ότι θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των εταιρειών του κλάδου.

Η προσέγγιση που θα ακολουθήσει το έργο θα διασφαλίσει επίσης ότι η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα αποτελούν βασικές αρχές. Η ομάδα του έργου θα υιοθετήσει μια προσεκτικά επεξεργασμένη προσέγγιση για τον εντοπισμό και την πρόσληψη των ΜΜΕ, οι οποίες θα συμμετέχουν προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα της ποικιλίας των πλαισίων από τα οποία επιλέγονται, αλλά και ότι το έργο συνεργάζεται με ΜΜΕ που είναι πρόθυμες να γίνουν αλλαγές.

Μεθοδολογία, εργαλεία και έλεγχος ποιότητας
Π.Ε. 1
Μια γενική συνέλευση θα επιτρέψει τη λήψη αποτελεσματικών αποφάσεων για ζητήματα στρατηγικών έργων και τη συνολική διακυβέρνηση. ένα συμβούλιο έργου θα εξασφαλίσει αποτελεσματική εφαρμογή και βέλτιστα αποτελέσματα και οι ηγέτες του WP που επιλέγονται με βάση συγκεκριμένες ικανότητες θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη εκτέλεση των διαφορετικών ροών δραστηριοτήτων.
Π.Ε. 2
Η ανάπτυξη ενοτήτων εφαρμογών που βασίζονται στο διαδίκτυο θα συνοδεύεται από παρακολούθηση βάσει δεδομένων μέσω εξειδικευμένων δεικτών και εργαλείων οπτικοποίησης δεδομένων που βοηθούν στην παρακολούθηση της απόδοσης, στην παρακολούθηση αποτελεσμάτων και στην ανταλλαγή διδαγμάτων και βέλτιστων πρακτικών.
Π.Ε. 3
Η ανάπτυξη έξυπνων εργαλείων τουρισμού (STT) θα ενημερωθεί με τη μελέτη των ευρωπαϊκών πρακτικών και τον προσδιορισμό των πιο επιθυμητών χαρακτηριστικών για το STT. το έργο θα παράγει μια ταξινόμηση για την ταξινόμηση και το σχεδιασμό του STT. θα αναπτυχθούν εγχειρίδια για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη διαφορετικών εργαλείων.
Π.Ε. 4
Η αξιολόγηση των αναγκών και των ικανοτήτων των ΜΜΕ θα ακολουθείται από ένα σύνολο υποστηρικτικών υπηρεσιών, όπως καθοδήγηση, συμβουλευτική, καθοδήγηση και ανταλλαγή γνώσεων. Αυτά θα εκτελεστούν με βάση συγκεκριμένες μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται από τους ηγέτες του WP.
Π.Ε. 5
Η πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων θα εμπλέξει διαφορετικές ΜΜΕ μέσω μηχανισμών που όχι μόνο δοκιμάζουν αλλά διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειριών και παρατηρήσεων μέσω ομάδων εστίασης και άλλων συμμετοχικών μεθόδων.
Π.Ε. 6
Μια εξελιγμένη στρατηγική επικοινωνίας, η στοχευμένη κάλυψη σημαντικών ορόσημων και η συνεχής διαχείριση από έναν εξειδικευμένο υπεύθυνο επικοινωνίας θα εξασφαλίσουν τη βέλτιστη προβολή.
ΣΧΕΔΙΟ
ΔΡΑΣΗΣ
Το σχέδιο δράσης είναι δομημένο γύρω από τα πακέτα εργασίας που διατυπώνει η ομάδα του έργου.

1. Η Διαχείριση & Συντονισμός περιλαμβάνει τις ενέργειες που θα εξασφαλίσουν την αστρική διαχείριση και εκτέλεση του έργου. Αυτό θα περιλαμβάνει:

• Προκαταρκτικές δραστηριότητες
• Διαχείριση έργου & αναφορά
• Οικονομικός συντονισμός & αναφορά
• Παρακολούθηση έργου

2. Η ανάλυση δεδομένων για τον τουρισμό περιλαμβάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων που θα εξασφαλίσουν τη μεθοδολογική επιλογή των ΜΜΕ που συμμετέχουν. Αυτό θα περιλαμβάνει:

• Επιλογή τουριστικών ΜΜΕ
• Χαρτογράφηση των ειδικών αναγκών
των ΜΜΕ-στόχων του τουρισμού που συμμετέχουν στο έργο, για τη βελτίωση της υιοθέτησής τους από την ψηφιοποίηση, τις καινοτόμες και έξυπνες λύσεις και τις νέες τεχνολογίες
• Χαρτογράφηση σχετικών πρωτοβουλιών, κατευθυντήριων γραμμών, καλών πρακτικών, βασικών παραγόντων, παρόχων ψηφιακών και έξυπνων λύσεων και νέων τεχνολογιών, ευκαιρίες για τις τουριστικές ΜΜΕ να γίνουν πιο ψηφιακές, καινοτόμες και έξυπνες
• Ανάπτυξη ψηφιακών λύσεων, πλατφορμών για ανταλλαγή γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης και συμμετοχή της τοπικής κοινότητας

3. Τα SMART Tourism Tools περιλαμβάνουν το σύνολο των δραστηριοτήτων που διασφαλίζουν σχετικό εντοπισμό και ανάπτυξη έξυπνων εργαλείων τουρισμού. Αυτό θα περιλαμβάνει:

• Συντονισμός Πακέτου Εργασίας
Ευρωπαϊκός χαρακτηρισμός προσφοράς STT
Έξυπνη εργαλειοθήκη τουρισμού για την εφαρμογή λύσεων παρακολούθησης συνωστισμού τουρισμού
• Εργαλειοθήκη έξυπνου τουρισμού για την υλοποίηση τουριστικών εμπειριών που βασίζονται σε AR/VR
• Έξυπνη εργαλειοθήκη τουρισμού για την υλοποίηση εμπειριών ζωντανών πτήσεων που βασίζονται σε UAV
• Βιώσιμη αγορά B2B

4. Η κατάρτιση και η ανάπτυξη ικανοτήτων περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την ενεργοποίηση των ΜΜΕ και τον εξοπλισμό τους με δεξιότητες για ταχεία ψηφιοποίηση. Αυτό θα περιλαμβάνει:

 Εκπόνηση και προετοιμασία ερωτηματολογίου για τον εντοπισμό των αναγκών των ΜΜΕ
 Υπηρεσίες καθοδήγησης και καθοδήγησης
 Αδελφοποίηση, αντιστοίχιση, μάθηση από ομοτίμους, ανταλλαγή γνώσεων
 Οργάνωση δραστηριοτήτων για την ενίσχυση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων τουριστικών ΜΜΕ
 Δραστηριότητες αντιστοίχισης επιχείρησης με επιχείρηση

Η πιλοτική εφαρμογή εφαρμογών με τελικούς χρήστες & η παρακολούθηση περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που διασφαλίζει ότι τα αναπτυγμένα εργαλεία είναι σχετικά και εφαρμόσιμα για τις ΜΜΕ στην πραγματικότητα της αγοράς τους. Αυτό θα περιλαμβάνει:

 Σχεδιασμός και κριτήρια και επιλογή της(των) ΜΜΕ(ων) για την πιλοτική εφαρμογή της(των) λύσης(ων)
 Υλοποίηση του πιλότου: τεχνικές απαιτήσεις, εγκατάσταση, παρακολούθηση ανατροφοδότησης
 Εκπαίδευση χρηστών, παρακολούθηση για επιπτώσεις και σχόλια για βελτιώσεις
 Ολοκλήρωση και διάδοση με άλλες ΜΜΕ

Επικοινωνία & Διάδοση, Διακρατική Συνεργατική Πλατφόρμα (Εργαστήριο/Ομάδα Εργασίας/Βέλτιστες πρακτικές) περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που διασφαλίζει τη σωστή διάδοση των αποτελεσμάτων και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την πρόοδο του έργου. Αυτό θα περιλαμβάνει:

 Ψηφιακές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των πολυμέσων
 Δημόσιες εκδηλώσεις
• Διαφημιστικό υλικό
• Εκδόσεις

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ