ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Η «ΟΡΕΑ
ΚΡΗΤΗ»
και η ομορφιά
της

ΜΕΤΡΟ 19
ΤΟΥ ΠΑΑ 2014 – 2020

Υπομέτρο 19.3
CLLD/LEADER

ΚΥΡΙΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Το σχέδιο διατοπικής συνεργασίας «Ορέα Κρήτη» έχει στόχο τη διασύνδεση του αγροτοκτηνοτροφικού τομέα με τον τουρισμό και κυρίως με εναλλακτικές μορφές του, καθώς και την ανάπτυξη δικτύου από επισκέψιμες διδακτικές φάρμες στο νησί.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ
ΣΧΗΜΑ

Πρόκειται για τη συνεργασία των Ομάδων Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ): Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (συντονιστής εταίρος), Αναπτυξιακή Λασιθίου ΑΑΕ ΟΤΑ, Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε., Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου – Μαλεβιζίου ΑΑΕ ΟΤΑ και ΟΤΔ Μεσαράς της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κρήτης. (Σε χάρτη όλη η Κρήτη).

Το έργο είναι συνεχιζόμενο από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο και ειδικότερος στόχος του είναι η ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού στην Κρήτη, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τα ιδιαίτερα και μοναδικά στοιχεία της ορεινής ενδοχώρας του νησιού, τα οποία θα συμβάλλουν στην ανάδειξη της Κρήτης ως προορισμός που επιφυλάσσει μοναδικές εμπειρίες στον επισκέπτη και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης εναλλακτικών και ποικίλων δραστηριοτήτων. Ουσιαστικά θα εξυπηρετηθούν οι ευρύτεροι στόχοι της διαφοροποίησης της οικονομικής βάσης, της αύξησης της απασχόλησης και των εισοδημάτων των κτηνοτρόφων και των αγροτών σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

ANTIKEIMENO
Το αντικείμενο συνεργασίας είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου διδακτικών διαδρομών που θα καλύπτει το σύνολο των περιοχών δράσης των ΟΤΔ, που έχουν διευρυνθεί από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο με την προσθήκη των νέων περιοχών, θα οργανώνεται σε επιμέρους θεματικές διαδρομές ανάλογα με τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της κάθε περιοχής, ενώ ταυτόχρονα θα λειτουργεί συμπληρωματικά με υφιστάμενα έργα (π.χ. Ευρωπαϊκό Ορειβατικό Μονοπάτι Ε4, τοπικές φυσιολατρικές διαδρομές, Δρόμοι του Κρασιού, Θρησκευτικές Διαδρομές κλπ). Επιπλέον, ειδικός στόχος είναι μέσα από το δίκτυο αυτό να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν πιλοτικά επισκέψιμες διδακτικές αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες που θα λειτουργήσουν ως νέα τουριστικά και εκπαιδευτικά προϊόντα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ
ΣΤΟΧΟΣ

Στρατηγικός στόχος αυτής της προσπάθειας είναι οι διδακτικές φάρμες να γίνουν το μέσο μεταφοράς και διάδοσης της αγροτοκτηνοτροφικής παράδοσης, του τοπικού πολιτισμού, των τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς με τα πετρόκτιστα μητάτα, τις μάντρες, τις Μινωικές Φρυκτωρίες και άλλα. Να επεκταθούν σε όλη την Κρήτη οι διαδρομές επισκέψιμων διδακτικών αγροκτημάτων και να υπάρξει ουσιαστική σύνδεση με τον τουρισμό.

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ
ΣΤΟΧΟΙ

1. Η σύνδεση της αγροτοκτηνοτροφίας με τον τουρισμό, μέσα από δομημένες και συγκεκριμένες προτάσεις διαδρομών που θα συνδέουν τις περιοχές όπου θα λειτουργούν οι διδακτικές φάρμες.

2. Δημιουργία συμπληρωματικού εισοδήματος στους παραγωγούς (αγρότες και κτηνοτρόφους), μέσα από την ενασχόλησή τους στις διδακτικές φάρμες.

3. Η δημιουργία εκπαιδευτικών αγροκτημάτων και εκπαιδευτικών δράσεων μέσα στις φάρμες για τους κατοίκους των περιοχών, αλλά και για τους επισκέπτες τουρίστες ή μαθητές της ευρύτερης περιοχής.

4. Η προώθηση των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και η εξέλιξή τους, μέσα από προτάσεις διαφοροποίησης του τοπικού προϊόντος ή προτάσεις ανάδειξης και προώθησής του.

5. Διάδοση των αποτελεσμάτων και διάχυση της παραγόμενης πληροφορίας για τα γραφεία εναλλακτικού τουρισμού, τους επισκέπτες, αλλά και για τα σχολεία – μαθητές.

6. Αξιοποίηση της πολυετούς συνεργασίας των αναπτυξιακών εταιρειών της Περιφέρειας Κρήτης.

ΔΡΑΣΕΙΣ

A) Μελέτη αποτύπωσης των νέων διαδρομών – σχεδιασμός σημείων ενδιαφέροντος / δυνατότητας ανάπτυξης διδακτικών αγροκτημάτων στις νέες περιοχές παρέμβασης και σχεδιασμός ειδικών διαδρομών γύρω από αυτά.

Β) Δημιουργία δίγλωσσου ψηφιακού χάρτη διαδρομών επισκέψιμων μονάδων για όλη την Κρήτη.

Γ) Δημιουργία Οδηγού Διδακτικής Φάρμας. Πρόκειται για ένα εγχειρίδιο, το οποίο θα λειτουργήσει ως οδικός χάρτης εφαρμογής μιας διδακτικής φάρμας και θα περιλαμβάνει ορισμούς, κανόνες δεοντολογίας, τη σχετική νομοθεσία κ.ά.

Δ) Διοργάνωση Πιλοτικών βιωματικών διαδραστικών εργαστηρίων και ανταλλαγή καλών πρακτικών. Θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για αγροτοκτηνοτρόφους, αλλά και για τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων εναλλακτικού τουρισμού και μικρών μονάδων αγροτουρισμού.

Ε) Διοργάνωση επισκέψεων αγροτοκτηνοτρόφων σε διδακτικές φάρμες που λειτουργούν στον ελλαδικό χώρο και αποτελούν καλή πρακτική.

ΣΤ) Δικτύωση των αγροτοκτηνοτρόφων με συνεταιρισμούς και οικοτεχνικές μονάδες, αλλά και μεταξύ τους.

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ