Διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση υλικού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

“Σκουπίδια στην Απόχη” Διαδικτυακή επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση υλικού περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. Μαθητές και αλιείς ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα σε παράκτιες και αλιευτικές περιοχές! Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου καλεί τους εκπαιδευτικούς της περιοχής της Μεσαράς να συμμετάσχουν στο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνει το Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης για την Εκπαίδευση τον Πολιτισμό και […]

Ανθεκτικές Παράκτιες Κοινότητες: Διακρατικό Σεμινάριο

Ανθεκτικές Παράκτιες Κοινότητες: Διακρατικό Σεμινάριο FLAG Με πρωτοβουλία της Γενικής Διεύθυνσης MARE  πραγματοποιήθηκε στις 16-18 Νοεμβρίου το 13ο και τελευταίο διακρατικό σεμινάριο του δικτύου FARNET για τις ΟΤΔ Αλιείας , επικεντρωμένο στις ανθεκτικές παράκτιες κοινότητες.  Το σεμινάριο είχε δύο βασικούς άξονες: Πρώτον, παρουσίασε καινοτόμα έργα από την περίοδο 2014-2020 και πώς συνέβαλαν στην οικοδόμηση οικονομικής, […]

Έγκριση Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας “Καταδύσεις στα Νησιά μας”

Διατοπική συνεργασία “Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία” Η πράξη  αφορά στη διαπεριφερειακή συνεργασία μεταξύ22 παράκτιων και νησιωτικών ΟΤΔ Αλιείας της χώρας με συντονιστή εταίρο την Αναπτυξιακή Ηρακλείου ΑΑΕΟΤΑ Ολοκληρώθηκε η Ένταξη της Πράξης «Θαλάσσιο περιβάλλον, παράκτιες απειλές και αλιεία» με Κωδικό ΟΠΣ 5149190 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» και στην Ενωσιακή Προτεραιότητα […]

Έγκριση Σχεδίου Διακρατικής Συνεργασίας “Καταδύσεις στα Νησιά μας”

Διακρατική συνεργασία “Καταδύσεις στα Νησιά μας” ΔΙΚΤΥΟ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΚΥΠΡΟΥ Ολοκληρώθηκε η Ένταξη της Πράξης «Διακρατική συνεργασία: Καταδύσεις στα Νησιά μας, Δίκτυο παράκτιων περιοχών Ελλάδας – Κύπρου» με Κωδικό ΟΠΣ 5136806 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» και στην Ενωσιακή Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» του Ε.Π. «ΑΛΙΕΙΑΣ […]

Νέα παράταση υποβολής αιτήσεων για Αλιείας Μεσαράς και Ν. Ηρακλείου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2ΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  Παράταση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «Ιδιωτικές επενδύσεις για την αειφόρο ανάπτυξη των αλιευτικών περιοχών α) Στην περιοχή της Μεσαράς β) Στον Νομό Ηρακλείου (ζώνες αλιείας) Η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου και η Επιτροπή Διαχείρισης του Τ.Π. CLLD/LEADER Μεσαράς μετά […]

Η τεχνολογία blockchain βελτιώνει την ιχνηλασιμότητα για τους αλιείς μικρής κλίμακας

Σκοπός του εν λόγω έργου συνεργασίας ήταν να εφαρμοστεί στην αλιεία μια τεχνολογία που βασίζεται στην αρχή του «blockchain».  Περιοχή παρέμβασης: Ιταλία – [IT217] FLAG Pesca Flegrea scarlSviluppo Mare Isole di Ischia e Procida s.c.a.r.l.FLAG Litorale Miglio d’Oro Χρησιμοποιώντας το αξιόπιστο αυτό σύστημα από κοινού καταγραφής, οι τρεις ομάδες FLAG εφάρμοσαν ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας, το […]

Μετατροπή υποπροϊόντων οστρακοειδών σε ενέργεια

Μετατροπή υποπροϊόντων οστρακοειδών σε ενέργεια Περιοχή παρέμβασης: Γαλλία – Περιφέρεια Brittany Η καλλιέργεια οστρακοειδών αποτελεί μια σημαντική οικονομική δραστηριότητα στις γαλλικές ακτές του Ατλαντικού. Ωστόσο, παράγονται επίσης μύδια μικρού μεγέθους ως υποπροϊόντα που συνήθως πετιούνται. Αυτό το έργο επικεντρώνεται στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους με την παραγωγή μεθανίου για την παραγωγή ενέργειας. Από την εκτροφή […]

Δίκτυο Καταδυτικών Διαδρομών

Ένα δίκτυο βιώσιμων καταδυτικών διαδρομών Ένα συνεργατικό έργο θέτει την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα στο επίκεντρο 30 καταδυτικών περιοχών σε Ελλάδα και Κύπρο. Συνεργαζόμενες χώρες: Ελλάδα  Κύπρος Έξι ομάδες FLAG εργάζονται από κοινού προκειμένου να διευρύνουν ένα δίκτυο διαδρομών κατάδυσης με ή χωρίς αναπνευστήρα, οι οποίες συμμορφώνονται με κοινές προδιαγραφές βιωσιμότητας. Το έργο «Dive […]

1η παράταση υποβολής ιδιωτικών προτάσεων Αλιείας Ηρακλείου

1η τροποποίηση πρόσκλησης για Ιδιωτικές επενδύσεις Αλιείας Ν. Ηρακλείου Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” Κωδικός πρόσκλησης: 63 – CLLD.16 Η με αρ. 1380/30.08.2021 τροποποίηση αφορά κυρίως στην προσθήκη της δράσης των «Υπηρεσιών Αλιευτικού Τουρισμού (άρθρο 30, ΚΑΝ (ΕΕ) 508/2014) καθώς και στην αύξηση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης Στο […]

1η τροποποίηση πρόσκλησης ιδιωτικών αλιείας Μεσαράς

1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ Μέτρο 8.3.3: Άρ. 63 του Καν. 508/2014“Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης” ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020» Κωδικός πρόσκλησης: 63 – CLLD.32 Η με αρ. 1377/30.08.2021 τροποποίηση αφορά κυρίως στην προσθήκη της δράσης των «Υπηρεσιών Αλιευτικού […]