x

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER Ν. Ηρακλειου

x

1η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για παρεμβάσεις ιδιωτικού χαρακτήρα

Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER)»

(αρ.πρωτ 403/9-4-2019) 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου), να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για ένταξη στο πρόγραμμα.

Περιοχή εφαρμογής των δράσεων, στα οποία αναφέρεται η παρούσα πρόσκληση, αποτελεί η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου της ΟΤΔ, όπως αυτή περιγράφεται αναλυτικά στον ενημερωτικό οδηγό.

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης – ΕΓΤΑΑ & Εθνικοί πόροι – Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), που διατίθεται για την ένταξη πράξεων με την παρούσα πρόσκληση, ανέρχεται ενδεικτικά σε 4.052.500,00€ για τις παρακάτω υποδράσεις:   

19.2.2 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και  ανταγωνιστικότητας της περιοχή εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού 

 

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου μ

19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) 

Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ και σε φυσικό φάκελο στην ΟΤΔ. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Πληροφορικού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr) και προϋποθέτει να έχει προηγηθεί διαδικασία απόκτησης προσωπικών κωδικών πρόσβασης από τον  δυνητικό δικαιούχο.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Δευτέρα 15 Απριλίου 2019 και ώρα: 13.00

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019 και ώρα: 15.00

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣΚΕ, οι δυνητικοί δικαιούχοι οφείλουν εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών να υποβάλλουν (ή να αποστείλουν με ταχυδρομείο ή ταχυμεταφορά) στην ΟΤΔ το φυσικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αναλυτική πρόσκληση. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΑΕ ΟΤΑ (Νικ. Παχάκη 2, 701 00 Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης) στο τηλέφωνο 2810.753300 και στα στελέχη της Ομάδας Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ), Γιάννης Ζαχαράκης, Μανώλης Παντερής, Νίκη Αντωνιάδου ή στο e-mail: info@anher.gr.

Η πλήρης Πρόσκληση με τα Παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων στους παρακάτω συνδέσμους:

Νέα
Προγράμματος

“Manili” Boutique Suites & Villas

Manili Boutique Suites & Villas Το Manili Boutique Suites & Villas χρηματοδοτήθηκε από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Ν. Ηρακλείου

Scenarios for EU Rural Areas 2040

Σενάριαγια τις Ευρωπαϊκές Αγροτικές περιοχές 2040 Ένα σύνολο τεσσάρων σεναρίων για το Μακροπρόθεσμο Αγροτικό Όραμα αναπτύχθηκε σε μια συμμετοχική διαδικασία με

Long Term Rural Vision Portal

Μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές Η ανάγκη σχεδιασμού ενός μακροπρόθεσμου οράματος για τις αγροτικές περιοχές υπογραμμίστηκε στις πολιτικές κατευθυντήριες

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χ

Χ