ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

τοπικο προγραμμα CLLD LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ν.
Ηρακλειου

ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου είναι ένα συγχρηματοδοτύμενο πολυταμειακό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για τις περιοχές αλιείας.

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 3.065.229,00€ εκ των οποίων Δημοσία Δαπάνη είναι 2.150.000,00€ και 915.229,00€ ίδιοι πόροι.

Αφορά στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας συγκεκριμένων αλιευτικών περιοχών του Ηρακλείου και στηρίζει παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, της προστασίας του περιβάλλοντος και της διατήρησης της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής.

Οι θεματικές κατευθύνσεις ενεργοποιούν τόσο ιδιωτικές παρεμβάσεις όσο και δημόσιες και ενδεικτικά αφορούν στα παρακάτω πεδία:

  • Διασύνδεση αγροτοδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των αντίστοιχων επιχειρήσεων
  • Υποστήριξη της τοπικής επιχειρηματικότητας και ανάδειξη της τοπικής αλιευτικής ταυτότητας
  • Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
  • Αξιοποίηση, προστασία, ανάδειξη πολιτιστικών πόρων
     πόροι. 
  • Ενίσχυση δράσεων και παρεμβάσεων για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή
  • Υλοποίηση κοινωνικών δράσεων για την επίτευξη κοινωνικής συνοχής και την καταπολέμηση της φτώχειας
  • Εισαγωγή πρακτικών για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής
 

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 

ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ;

Εντός του Νομού Ηρακλείου διακρίνονται τρεις ζώνες αλιείας, στις οποίες θα εφαρμοστεί πλέον του LEADER ΠΑΑ 2014-2020 και το LEADER ΕΠΑλΘ 2014-2020. Οι ζώνες αυτές καλύπτουν το 14,89% της έκτασης της συνολικής περιοχής παρέμβασης καθώς και το 17,55% του πληθυσμού. 

δημοσ

δημοτικη ενοτητα

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Αρχανών – Αστερουσίων

δημοτικη
Ενοτητα

Αρχανών

Αστερουσίων

Νίκου Καζαντζάκη

αναλυτικα (αρχειο xls.)

βλέπε αρχείο εδώ

δημοσ

Βιάννου

δημοτικη
ενοτητα

Βιάννου

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Γόρτυνας

δημοτικη
ενοτητα

Αγίας Βαρβάρας

Γόρτυνας

Κόφινα

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Ηρακλείου

δημοτικη
ενοτητα

Γοργολαϊνη

Ηρακλείου

Νέας Αλικαρνασσού

Παλιανής

Τεμένους

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Μαλεβιζίου

δημοτικη
ενοτητα

Γαζίου

Τυλίσου

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Μινώα Πεδιάδα

δημοτικη
ενοτητα

Αρκαλοχωρίου

Θραψανού

Καστελίου

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Φαιστού

δημοτικη
ενοτητα

Μοιρών

Τυμπακίου

αναλυτικα (αρχειο xls.)

δημοσ

Χερσονήσου

δημοτικη
ενοτητα

Γουβών

Επισκοπής

Μαλίων

Χερσονήσου

αναλυτικα (αρχειο xls.)

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ;

Επιχειρήσεις

• Μεταποιητικές επιχειρήσεις προϊόντων 
στον τομέα της αλιείας
και της υδατοκαλλιέργειας

• Αλιευτικός τουρισμός

• Καταλύματα/ Εστίαση

• Βιοτεχνίες

• Εμπόριο/ Υπηρεσίες

• Πλωτές μεταφορές

Δημόσιες παρεμβάσεις

• Αναπλάσεις οικισμών

• Αλιευτικά καταφύγια

• Έργα οδοποιίας

• Προστασία περιβάλλοντος

• Εκδηλώσεις

Συνεργασίες

• Θαλάσσιες Απειλές και Αλιεία 

• Dive in our Islands 

 

Δράσεις Προγράμματος

Τεχνική στήριξη ΟΤΔ

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση στην περιοχή παρέμβασης με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης ……………€.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Ιδιώτες

 

Η 1η προκύρηξη ιδιωτικών έργων αφορούσε:

• Αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών που ασκούν
επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους

• Μη αλιείς, φυσικά και νομικά πρόσωπα

Δημόσιοι & μη κερδοσκοπικοί φορείς

Η 1η προκύρηξη δημοσίων έργων αφορούσε:

• ΟΤΑ

• Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και

• Συλλόγους – Ενώσεις & Οργανισμούς

ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΩ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται από τους δυνητικούς δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (http://www.ependyseis.gr)

Αναλυτικές οδηγίες θα βρείτε εδώ

Εκδόσεις

Αναμένονται

Φυλλάδια
προγράμματος

Υλικό
δημοσιότητας

Προωθητικά
Μπάνερ

Επιπλέον
Υλικό

Νέα
Προγράμματος

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στην 3η Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC GLOBAL OLYMPIAD

3η ΟλυμπιάδαΡομποτικής Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου στην 3η Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC GLOBAL OLYMPIAD     Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η 3η  Ολυμπιάδα Ρομποτικής MRC (Minoan Robotsports Competition) GLOBAL OLYMPIAD, που θα πραγματοποιηθεί στο Κλειστό Στάδιο Νέας Αλικαρνασσού (Ηράκλειο ΑΡΕΝΑ...

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης 2ης πρόσκλησης ιδιωτικών επενδύσεων στο

Ανακοίνωση ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣCLLD / LEADER Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΡ.ΠΡΩΤ. 536/07-04-2023)  ...

Απόφαση Ένταξης Ιδιωτικών Επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020)

Απόφαση Ένταξης Ιδιωτικών Επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020) του Τ.Π. CLLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Μεσαρά) – 2η πρόσκληση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...

Τελικός πίνακας κατάταξης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ

Τελικός πίνακας κατάταξης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020) του Τ.Π. CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ) – 2η Πρόσκληση ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ...

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ

Προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης ιδιωτικών επενδύσεων (Προτεραιότητα 4, ΕΠΑΛΘ 2014-2020) του Τ.Π. CLLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΜΕΣΑΡΑ) – 2 πρόσκληση ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ...

Ενημερωτικές Εκδηλώσεις – 2η πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων αλιείας

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τη 2η πρόσκληση ιδιωτικών επενδύσεων σε αλιευτικές περιοχές της Μεσαράς Τοπικό πρόγραμμα CLLD / LEADER Αλιείας Ν. Ηρακλείου (Μεσαρά) 2η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων για «Ιδιωτικές επενδύσεις...

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ