ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

x

Μαζικός Εμβολιασμός

x

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Εμβολιάστηκαν Πρόσφυγες 
του προγράμματος
ESTIA 2021

Με τη συμμετοχή 96 ωφελούμενων του προγράμματος ESTIA 2021 της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, συνεχίστηκε την Τετάρτη 21 Ιουλίου ο εμβολιασμός αιτούντων άσυλο και προσφύγων στο Δήμο Ηρακλείου, συμβάλλοντας έτσι στο χτίσιμο του ανοσολογικού τείχους που θα θέσει τέλος στην πανδημία του κορονοϊού.

Ο εμβολιασμός έγινε στο ΚΕ.ΚΟΙ.Φ./Α.Π.Η Πόρου με τη συνδρομή κοινωνικών επιστημόνων και διερμηνέων από το πρόγραμμα ESTIA, με στόχο την καλύτερη δυνατή συμμετοχή και ενημέρωση των προσφύγων για τη συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά και για τα μέτρα προστασίας από τη νόσο. Σε τρείς εβδομάδες θα γίνει η επαναληπτική δόση ενώ άμεσα προγραμματίζονται οι νέες ηλιακές ομάδες που έχουν ανακοινωθεί από τους αρμόδιους φορείς.

Πρόκειται για μια συντονισμένη δράση του Δήμου Ηρακλείου ώστε να διασφαλιστεί ισότιμη πρόσβαση στους εμβολιασμούς για τον COVID-19 για όλους, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων, στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς στέγασης δικαιούχων διεθνούς προστασίας της πόλης. Η δράση για συμμετοχή στο Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο εμβολιασμών κατά της νόσου COVID -19, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης, αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλους αναγκαστικά εκτοπισμένων, μεταναστών και ανιθαγενών ατόμων, ανεξάρτητα από τα έγγραφά τους με στόχο τη υγειονομική ασφάλεια του συνόλου της τοπικής κοινωνίας.

Ακολουθούν
στιγμιότυπα
από το δράση
εμβολιασμού

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ