ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

Τελικό Συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων έργου RESETTING - COSME

Ολοκληρώθηκε σήμερα, 23/05/2024 με μεγάλη επιτυχία το τελικό συνέδριο παρουσίασης αποτελεσμάτων του έργου RESETTING στην Τεραγόνα της Ισπανίας. 

Στο πρώτο μέρος διοργανώθηκε ένα στρογγλό τραπέζι με εκπροσώπους επιχειρήσεων που επιδοτήθηκαν από το πρόγραμμα, ως εξής: 

  1. Από Ελλάδα: Altersail κ. Νίκος Βιτσαξάκης
  2. Από Ισπανία: Rentalmar κ. Quim Cristia
  3. Από Ιταλία: 7Rooms & Villa CriCri κ. Pietro Canducci
  4. Από Πορτογαλία: BIGLe κ. Joao Ribeiro 
  5. Από Αλβανία: AlbaniaMyway κ. Eni Koco 

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα, καθώς και τα εργαλεία και τις μεθοδολογίες που ανέπτυξαν μέσα από τη συγχρηματοδότηση του έργου RESETTING και πως απλές εφαρμογές νέων τεχνολογιών αναβάθμισαν τις παρεχομενες υπηρεσίες τους και την ικανοποίηση του πελατολογίου τους μακροπρόθεσμα. 

Στο δεύτερο μέρος του συνεδρίου, οι ενότητες που ακολούθησαν είχαν διττό σκοπό ως εξής: α) την προβολή των αποτελεσμάτων του έργου, και β) να εμπνεύσουν τις ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού αλλά και τοπικούς φορείς για τη χρήση νέων τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας γενικότερα στην καθημερινότητά τους, και πως αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από προγράμματα της ΕΕ

 

Το συνέδριο έκλεισε με τον Συντονιστή του έργου Ignacio de las Cuevas, EUREECAT να έχει τον τελευταίο λόγο για τα αποτελέσματα και τις επιτυχίες του έργου. 

SHARE WITH

 

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ