ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD LEADER
Ν. Ηρακλειου

ΤΙ ΑΦΟΡΑ;

Το Τοπικό Πρόγραμμα «Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων CLLD/LEADER Ν. Ηρακλείου» της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου είναι ένα συγχρηματοδοτύμενο πολυταμειακό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται  από από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας για τις περιοχές αλιείας

Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη 8.900.000,00€ και με την υπερδέσμευση ανέρχεται σε 18.447.824,12€

Περιλαμβάνει πληθώρα δράσεων με βασικούς στόχους τη διαφοροποίηση και ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα και τέλος τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. 

ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ υλοποιειται;

Η περιοχή παρέμβασης του Τ.Π. CLLD/LEADER είναι η ενδοχώρα του Ν. Ηρακλείου. Ο Ν. Ηρακλείου συγκεντρώνει το 50% του πληθυσμού και το 60% περίπου του ΑΕΠ της Κρήτης. Η περιοχή αποτελείται από 8 Δήμους οι οποίοι αποτελούνται από 23 Δημοτικές Ενότητες, 162 Τοπικές / Δημοτικές Κοινότητες και 388 οικισμούς. 

δημοσ

δημοσ

Αρχανών Αστερουσίων

δημοτικη ενοτητα

δημοτικη
Ενοτητα

Αρχανών

Αστερουσίων

Νίκου Καζαντζάκη

Αρχειο (αναλυτικα) 

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

βλέπε αρχείο εδώ

δημοσ

Βιάννου

δημοτικη
ενοτητα

Βιάννου

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

δημοσ

Γόρτυνας

δημοτικη
ενοτητα

Αγίας Βαρβάρας

Γόρτυνας

Κόφινα

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

δημοσ

Ηρακλείου

δημοτικη
ενοτητα

Γοργολαΐνη

Ηρακλείου

Νέας Αλικαρνασσού

Παλιανής

Τεμένους

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

δημοσ

Μαλεβιζίου

δημοτικη
ενοτητα

Γαζίου

Τυλίσου

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

δημοσ

Μινώα Πεδιάδας

δημοτικη
ενοτητα

Αρκαλοχωρίου

Θραψανού

Καστελίου

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

δημοσ

Φαιστού

δημοτικη
ενοτητα

Μοιρών 

Τυμπακίου

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

δημοσ

Χερσονήσου

δημοτικη
ενοτητα

Γουβών 

Επισκοπής

Μαλίων

Χερσονήσου

τοπικη/δημοτικη ενοτητα

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ;

Επιχειρήσεις

• Επιχειρήσεις μεταποίησης – τυποποίησης

• Εναλλακτικός τουρισμός

• Καταλύματα/ Εστίαση

• Βιοτεχνίες

• Εμπόριο/ Υπηρεσίες

• Eπιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στον τομέα των Πολιτιστικών Δημιουργικών Βιομηχανιών (ΠΔΒ)

Δημόσεις παρεμβάσεις

• Κοινωνικές υποδομές και υποδομές αναψυχής

• Αναπλάσεις οικισμών

• Έργα οδοποιίας

• Προστασία περιβάλλοντος

• Πολιτιστικές και αθλητικές Εκδηλώσεις

Τεχνική στήριξη ΟΤΔ

Στήριξη για τις λειτουργικές δαπάνες και την εμψύχωση στην περιοχή παρέμβασης με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 1.601.500,00€.  

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ;

Ιδιώτες

Η 1η προκύρηξη ιδιωτικών έργων αφορούσε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου :

• Πολύ μικρές επιχειρήσεις

• Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις

• Μεγάλες επιχειρήσεις

Δημόσιοι & μη
κερδοσκοπικοί φορείς

Η 1η προκύρηξη δημοσίων έργων αφορούσε:

• ΟΤΑ

• Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου

• Σωματεία, ΑΜΚΕ και Φορείς εκτός δημοσίου τομέα

• Συλλόγους – Ενώσεις & Οργανισμούς

Νέα
Προγράμματος

Τελικά αποτελέσματα δημοσίων έργων CLLD LEADER Μεσαράς

Ανακοίνωση ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ  2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ  ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Προσωρινά αποτελέσματα δημοσίων έργων CLLD LEADER Μεσαράς

Ανακοίνωση ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ2ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

2η Πρόσκληση ιδιωτικών έργων του Τ.Π. CLLD

2η Πρόσκληση ιδιωτικών έργων του Τ.Π. CLLD / LEADER Μεσαράς 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)(αρ.πρωτ 539/10-04-2023 – Κωδικός Πρόσκλησης ΠΣΚΕ: LD492)

2η Πρόσκληση ιδιωτικών έργων του Τ.Π. CLLD

2η Πρόσκληση Ιδιωτικών έργων του Τ.Π. CLLD / LEADER Ν. Ηρακλείου 2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ)(αρ.πρωτ 536/07-04-2023 – Κωδικός Πρόσκλησης ΠΣΚΕ:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ