Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2022

Αποτελέσματα ΣΟΧ 1/2022 Ανάρτηση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2022 Μπορείτε να βρείτε τους σχετικούς πίνακες στους παρακάτω συνδέσμους: ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ SHARE WITH Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Previous Next

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για «Προβολή …

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για «Προβολη…  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς παροχής υπηρεσιών για «Προβολή – δημοσιότητα Τ.Π. – παραγωγή περιεχομένου για κοινωνικά δίκτυα και προώθηση καναλιών & μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Αναπτυξιακής Ηρακλείου για τα τοπικά προγράμματα CLLD LEADER N Ηρακλείου (ΕΓΤΑΑ & ΕΤΘΑ). Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ Στο πλαίσιο υλοποίησης των […]

Προσκλήσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «RESETTING – COSME»

Προσκλήσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «RESETTING – COSME» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή ΠΕ Οικονομικού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την λήξη του προγράμματος (30-06-2024), στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «RESETTING – […]

Προσκλήσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «RESETTING – COSME»

Προσκλήσεις για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του προγράμματος «RESETTING – COSME» Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Οικονομικού και ένα (1) άτομο ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Επιστημών, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της Σύμβασης έως και την λήξη του προγράμματος (30-06-2024), στο πλαίσιο υλοποίησης του […]

9-11/06/’22

Regional Growth Conference to be held on June, 9-11, 2022 in Patras at the Conference and Cultural Center of the University of Patras Regional Growth Conference to be held on June, 9-11, 2022 in Patras at the Conference and Cultural Center of the University of Patras Κατεβάστε την πρόσκληση Αίτηση Πρόσκληση

31/05/’22

“1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων Interreg Europe Programme 2021 – 2027” INTERREG EUROPE

09/05/’22

Europe Day Europe Day link lorem  ipsum lorem ipsum

6/05/’22 – 30/6/’22

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ «ΑΡΧΑΙΩΝ ΙΑΜΑΤΑ – Ο ΘΕΟΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ ΣΤΗ ΛΕΒΗΝΑ» Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Κατεβάστε την πρόσκληση SHARE WITH   Share on facebook Share on twitter Share on linkedin