22/12/’22

Χάρακας
Ώρα 18:00 – Αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου Χάρακα.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

22/12/’22

Ζαρός
Ώρα 18:00 – Πνευματικό Κέντρο Ζαρού.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

20/12/’22

Μιαμού
Ώρα 18:00 – Αίθουσα Πολιτιστικού συλλόγου Μιαμούς – Λέντα – “Ο Ασκληπιός”.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

20/12/’22

Γάζι
Ώρα 18:00 – Δημοτικό κατάστημα.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

19/12/’22

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Ώρα 18:00 – Παλαιό Δημοτικό Κατάστημα.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

19/12/’22

Άγιοι Δέκα
Ώρα 18:30 – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

19/12/’22

Βιάννος
Ώρα 18:00 – Δημοτικό Κατάστημα.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

15/12/’22

Τυμπάκι
Ώρα 18:00 – Δημοτικό κατάστημα.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

15/12/’22

Αρχάνες
Ώρα 18:00 – Παλιά Ηλεκτρική.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

13/12/’22

ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ
Ώρα 18:00 – Πνευματικό κέντρο Μητρόπολης.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς