19/01/’23

Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα LEADER στο Δήμο Ηρακλείου. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ 19/01/2023 Ώρα 18:00 – Αίθουσα Καστελλάκη ΕΒΕΗ Κατεβάστε την πρόσκληση SHARE WITH Share on facebook Share on twitter Share on linkedin

22/12/’22

Χάρακας
Ώρα 18:00 – Αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου Χάρακα.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

22/12/’22

Ζαρός
Ώρα 18:00 – Πνευματικό Κέντρο Ζαρού.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

20/12/’22

Μιαμού
Ώρα 18:00 – Αίθουσα Πολιτιστικού συλλόγου Μιαμούς – Λέντα – “Ο Ασκληπιός”.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

20/12/’22

Γάζι
Ώρα 18:00 – Δημοτικό κατάστημα.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

19/12/’22

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Ώρα 18:00 – Παλαιό Δημοτικό Κατάστημα.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

19/12/’22

Άγιοι Δέκα
Ώρα 18:30 – Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

19/12/’22

Βιάννος
Ώρα 18:00 – Δημοτικό Κατάστημα.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

15/12/’22

Τυμπάκι
Ώρα 18:00 – Δημοτικό κατάστημα.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

15/12/’22

Αρχάνες
Ώρα 18:00 – Παλιά Ηλεκτρική.
Διαβούλευση για το νέο πρόγραμμα ΤΑΠΤοΚ LEADER Ηρακλείου & Μεσαράς

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ

Χ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ
& ΜΜΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΝΗ

Χ

ΕΤΑΙΡΙΑ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΜΕΣΑΡΑΣ
ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ
2014-2020
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τοπικό Πρόγραμμα CLLD / LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ ΜΕΣΑΡΑΣ