22/10/’22 – 24/10/’22

Αναπτυξιακή Ηρακλείου
Νήσων Περίπλους / Θεατρικό εργαστήριο ” Η Αγωγή του Λόγου”

15/10/’22 – 16/10/’22

Αναπτυξιακή Ηρακλείου
Νήσων Περίπλους / Θεατρικό εργαστήριο ” Η Αγωγή του Λόγου”